• English
  • Ελληνικά
  • Français
  • Türkçe
  • Italiano
  • Español

<none>

Welcome at Cigesmed

Dalgıçlar için CIGESMED'e hoş geldiniz.

CIGESMED’ in amacı, kalkerli kaplayıcı algler tarafından oluşturulan ve korallijen olarak adlandırılan tipik, karmaşık ve çok iyi bilinmeyen habitatları çalışarak, Akdeniz’in İyi Çevresel Durumunu (İÇD) tanımlamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, doğal ve antropojenik baskılar ile ekosistem fonksiyonları arasındaki ilişkileri anlamaktır.

Korallijen habitatlarının araştırılmasına yönelik bütünleşik bir yaklaşım, geniş veri setlerinin görselleştirilmesine, bunlardan faydalanılmasına ve ekosistemlerin çalışılmasına ilişkin bilgilerin yönetilmesine olanak sağlayacaktır. Kommunitelerden, infra-spesifik (DNA) seviyeye kadar indikatörler, denizel koruma alanları, rezervler ve bilim adamları tarafından ve ayrıca “vatandaş bilimi” ağı uygulaması ile birlikte yapılandırılıp test edilecektir. Çıktılar, Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) içerisinde İyi Çevresel Durumunun (İÇD) bütüncül bir değerlendirmesi olacaktır.

CIGESMED, kuzeybatı Akdeniz ve Ege–Levantin Denizleri’nde aynı konular üzerinde çalışmak ve çalışma alanlarına erişimi sağlamak için Fransa, Yunanistan ve Türkiye’den bilim adamlarını bir araya getirmektedir. On deniz ekolojisi laboratuvarı projeye dâhil olmuştur. Bu, diğer Akdeniz ülkelerinden araştırıcıları da kapsayacaktır. Bu proje, IMBE (Akdeniz Denizel ve Karasal Biyoçeşitlilik ve Ekoloji Enstitüsü), CNRS-INEE'nin bir araştırma birimi, Aix-Marsilya Üniversitesi, IRD ve Avignon Üniversitesi tarafından koordine edilmektedir.

En son üyeler

Dalış deneyimi:
Dalış sertifikası derecesi:
Kurum:
Ülke:
Dalış deneyimi:
Dalış sertifikası derecesi:
Kurum:
Ülke:
Dalış deneyimi:
Dalış sertifikası derecesi:
Kurum:
Ülke:
Dalış deneyimi:
Dalış sertifikası derecesi:
Kurum:
Ülke:
https://cs.cigesmed.eu/sites/default/files/web_axinella_issaris_01.jpg,https://cs.cigesmed.eu/sites/default/files/web_axinella_issaris_05.jpg,https://cs.cigesmed.eu/sites/default/files/web_eunicella-cavolinii_issaris_01.jpg,https://cs.cigesmed.eu/sites/default/files/web_general_issaris_02.jpg,